שימור מבנים

בימים אלו שוקדת הקבוצה על סיום פרויקט השימור "1911", ברחוב דרך יפו 13 בתל אביב. מדובר בשני בניינים צמודים לשימור בינלאומי, אשר ניבנו ב-1911 וב-1921. במסגרת הפרויקט נוספה קומה למבנים, והם חוזקו כנגד רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 ותכנית השימור הבינלאומית. סיום הפרויקט ואכלוסו צפוי בינואר 2016.

×
Phone number

(075) 123-7654

Email address

gridvalley@gmail.com

Address info

201 Liverpool Street, Suite 721, London