תמ"א 38
תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התוכנית כוללת בנייני מגורים שניבנו לפני שנת 1980 אשר אלה אינם עמידים בפני רעידות אדמה. תמא 38 נותנת תמריץ כלכלי לבעלי הדירות בבניינים אלו בצורה של זכויות בניה נוספות על גג הבניין, עם חיזוקו נגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38. בצורה זו יכולים בעלי הדירות בבניין להסכים לבצע פרוייקט תמא 38 עם חברת בניה אשר זו תישא בעלויות חיזוק הבניין ובתמורה יעבירו בעלי הדירות את זכויות הבניה הניתנות מתוקף תמ"א 38 לחברת הבניה שזו תבנה דירות נוספות שיהיו בבעלותה.


במסגרת תיקון 2 לתכנית תמ"א 38 , מפברואר 2010, הוענקו זכויות הבניה להקמת קומה נוספת מכוח התמ"א , גם לגבי בניין שהוחלט על הריסתו והקמתו מחדש (כמובן בכפוף לתנאי התמ"א בדבר הצורך בחיזוק הבנין). אין ספק שאפשרות תמ"א 38 2 יוצרת הזדמנות מיוחדת להקמת המבנה בצורה אופטימאלית.
 
יתרונותיה של תמ"א 38 2 הם בולטים: בעוד שלפי התמ"א הבסיסית הדיירים ישארו במבנה הישן על כל המשתמע מכך, ותוספות הבניה יהיו כפופות לאילוצים תכנוניים רבים, הרי שכאן, לפי תמ"א 38 תיקון 2 , יקבלו הדיירים דירה חדשה המתוכננת באופן מודרני, ותוך ניצול מיטבי של זכויות הבניה. יש לזכור כי הבניינים ברי השיפוץ גילם עולה על 30 שנה ולא הרי בניין חדש כבניין מחודש. בנוסף, בעוד שבמקרה הרגיל, עבודות הבניה יבוצעו בבניין כאשר הדירות מאוכלסות, הרי שכאן, לפי תמ"א 38 2 , הדיירים יקבלו דיור חלוף לתקופת הבנייה– ואין ספק כי אופציה זו נוחה יותר מבחינת הדיירים.