שימור מבנים
בימים אלו שוקדת הקבוצה על סיום פרויקט השימור "1911", ברחוב דרך יפו 13 בתל אביב. מדובר בשני בניינים צמודים לשימור בינלאומי, אשר ניבנו ב-1911 וב-1921. במסגרת הפרויקט נוספה קומה למבנים, והם חוזקו כנגד רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 ותכנית השימור הבינלאומית. סיום הפרויקט ואכלוסו צפוי בינואר 2016.